ICT-recht

Ga naar: navigatie, zoeken
JosDumortier.jpg

Didactisch Team

Academiejaar Professor(en) Assistent(en)
2019-2020 Peggy Valcke, Anton Vedder
2020-2021 Professor 1(, Professor 2, ...) Assistent 1(, Assistent 2, ...)

Samenvattingen

Klik hier om de samenvattingen te bekijken

Informatie over het examen

Het examen is schriftelijk.

Je kan de keuze maken tussen een open boek en een gesloten boek:

 • Gesloten boek: Het vanbuiten leren van de cursus, de vragen zullen zich dan toespitsen op het definiëren en uitleggen van begrippen aan de hand van voorbeelden. Hierbij mag van de wetteksten gebruik gemaakt worden. (Als je voor gesloten boek kiest moet je dit ten laatste eind mei ongeveer laten weten aan de prof. De vragen zullen dezelfde zijn en de prof houdt weinig tot geen rekening met het feit dat je gesloten boek kiest.)
 • Open boek: Hier krijgt men een aantal oefeningen die zich toespitsen op het analyseren van het probleem en het uitwerken van het oplossing. Alle hulpmiddelen zijn toegelaten, buiten elektronische hulpmiddelen.


Nota's door de jaren heen


"Alle hulpmiddelen zijn toegelaten." Dit betekent dat slides, nota's en zelfs afgedrukte examenvragen zijn toegelaten. Twee van de drie examenvragen van juni 2014 kwamen overeen met de examenvragen van augustus 2012.

Update juni 2014, aangezien de laatste vragen uit 2011 kwamen...


Ik heb een soort overzicht van de eerste 4 hoofdstukken gemaakt (PDF, Latex). Je mag dit gerust aanvullen waar nodig en het hier terug plaatsen. Hopelijk kan iemand er plezier aan beleven!

Nitro 31 mei 2006 11:33 (CEST)


De prof hecht veel belang aan persoonlijke inbreng.

Willem 19 mei 2006 22:25 (CEST)

Examenvragen

Examenvragen van recentere jaren

De wiki van dit opleidingsonderdeel is niet meer up-to-date. Om de examenvragen van recentere jaren te zien, kan je terecht op de wiki van VTK.

2014-06-07 - open boek

3 vragen met telkens enkele deelvragen. Het examen duurde max 2,5u. Er was een limiet op hoeveel blz per vraag van 1 of 2 blz. (De vragen komen mogelijk niet helemaal in de details overeen met de werkelijke opgave van het examen, zeker bij de tweede vraag)


Vraag 1

De vereniging van platenmaatschappijen (IFPI) wil een einde stellen aan het ongeoorloofd uitwisselen van films en muziek via torrent-websites, zoals The Pirate Bay, Torrentz of BTjunkie, e.a. Bedienden van de vereniging sluiten zich zelf aan op deze netwerken en proberen de “IP-nummers” te achterhalen van andere gebruikers die illegaal muziek en films verspreiden of downloaden. Die IP-nummers geven ze door aan de leveranciers van Internettoegang met de vraag om aan de betrokken persoon een verwittiging te sturen. Is de het verzamelen van de IP-nummers door IFPI juridisch juridisch correct? Moet de Internetleverancier op die vraag ingaan en welke regels moeten daarbij worden nageleefd? Geef bondig een correct juridisch standpunt over deze werkwijze.


Vraag 2

Studio 101 wilt een app (computerprogramma) voor tablets op de markt brengen waarbij kinderen rond de leeftijd van 12 jaar kunnen chatten met andere kinderen en spelletjes kunnen spelen. Het hoofdkantoor van Studio 101 staat in Antwerpen. De app zal eerst gelanceerd worden in België, Duitsland en Nederland.

 1. Welk recht is hier van toepassing? Het Belgisch recht, het Nederlands recht, het Duits recht of een combinatie? Geef een bondige juridisch correcte verklaring.
 2. Moet Studio 101 bij verenigingen (zo ja, welke?) de app aangeven voordat deze de app lanceert?
 3. Welke andere juridische zaken moet Studio 101 in orde brengen voordat het de app op de markt brengt?


Vraag 3 (max 2 blz)

Publinfo NV is een onderneming die werkadressen verkoopt van ambtenaren die verantwoordelijke functies uitoefenen in locale, regionale of federale overheidsbesturen en publieke instellingen. Men kan er ook thuisadressen verkrijgen van personen die een politiek mandaat bekleden in gemeenteraden, provincieraden, regionale en federale parlementen, etc. Bij die adressen wordt overigens ook de partij vermeld waartoe laatstgenoemden behoren. De gegevens over de ambtenaren en de politieke mandatarissen worden op twee manieren verzameld:

 1. via systematische consultatie van de gedrukte media (regionale kranten, tijdschriften, gemeentelijke nieuwsbrieven, enz.) door Publinfo medewerkers
 2. door een jaarlijkse fax te sturen naar één contactpersoon per overheidsbestuur of instelling (voor gemeenten is dat de gemeentesecretaris) met de vraag om de gegevens aan te vullen of te corrigeren.

Los volgende vragen op die betrekking hebben op Publinfo:

 1. Is de activiteit van Publinfo al dan niet in strijd met de wet? Zo ja, waarom? Zo niet, waarom niet?
 2. Welke plichten moet Publinfo vervullen om in regel te zijn met haar wettelijke verplichten in verband met de verwerking van persoonsgegevens? Geef een opsomming van de verschillende verplichtingen met telkens enkele regels uitleg over hoe de verplichting in de praktijk in deze situatie moet toegepast worden.
 3. Welke punten moet Publinfo ten aanzien van haar klanten (aan wie ze de gegevens verkoopt) volgens u vermelden in haar gebruiksvoorwaarden? Geef een lijstje van de verschillende punten met telkens een paar regels uitleg bij elk punt.
 4. Is de databank waarin Publinfo de adressen opslaat beschermd tegen onrechtmatig kopiëren? Op grond van welke wetgeving? Waarin bestaat precies de bescherming? Antwoord bondig en terzake.
 5. Vanaf dit jaar verzamelt Publinfo ook de e-mailadressen van de ambtenaren en mandatarissen? Mag dat? Zo ja, waarom? Zo niet, waarom niet en wat zou Publinfo moeten doen om het toch te mogen?

2011-06-22 - open boek (master cw)

1 onderwerp en 6 vragen hierover, max 1/2 blz per vraag. Het examen duurt maximum 180 minuten.

De firma Publicadres maakt een database van kantooradressen van ambtenaren, functionarissen. Maar ook privé adressen van oa parlementsleden, van deze wordt ook de politieke partij waartoe ze behoren bijgehouden. De firma Public adres verkoopt deze gegevens door aan hun klanten. De gegevens worden gehaald uit geschreven pers (kranten, tijdschriften ...). Jaarlijkst stuurt een eigen medewerker een brief / fax naar de secretariaat met de vraag om gegevens te verifieren en aan te vullen.

 • 1. Zijn de activiteiten Publicadres strijdig met de wet? Waarom wel / waarom niet?
 • 2. Aan welke voorwaarden moet Publicadres voldoen om conform te zijn aan de wet op verwerking van persoonsgegevens?
 • 3. Wat kan Publicadres best in de overeenkomst met zijn klanten opnemen?
 • 4. Is de database van Publicadres beschermd tegen het maken van kopieen? Zoja op welke basis?
 • 5. Vanaf dit jaar wil Publicadres ook het email van deze personen opnemen in de database. Kan dit? Waarom wel / waarom niet? Aan welke voorwaarden moet Publicadres voldoen om dit te mogen?
 • 6. Wat zijn de rechten van de betrokken personen waarover gegevens in de database zijn opgenomen? Welke stappen kunnen ondernomen worden?

2009-08-19 - open boek

 • Vraag 1

Een platenfirma wil downloaden via p2p van auteursrechtelijk materiaal aanpakken. Medewerkers sporen de ip-adressen van gebruikers op en sturen deze samen met de vraag om een waarschuwing te sturen , naar de ISP's op. Moet de ISP gevolg geven aan deze vraag ? Geef een juridisch onderbouw gemotiveerd antwoord.

 • Vraag 2

Telenet biedt sinds kort email aan via digitale tv. WIens bevoegdheid is dit ? Vlaams of Federaal ? En moet er een vergunning aangevraag worden ?

 • Vraag 3

Pineda ( ofzoiet ? ) is een bedrijf dat gegevens van ambtenaren en andere mensen die tewerkgesteld zijn in publieke instanties, verzameld. Dit betreft werkadres , thuisadres , naam en partij.

- Mag dit ? - welke verplichtingen heeft Pineda ? - Wat zou U in de gebruiksvoorwaarden (voor de klanten) zetten ? - Is de databank die deze gegeven bevat beschermd ? welke bescherming met welke wet(ten) ? - Wat als er ook email adressen verzameld worden ?

2009-06-22 - open boek

Bijna hetzelfde examen als dat van 15/06 (6 van de 8 vragen waren identiek) Overige vragen:

 1. Site waar mensen zich kunnen inschrijven. Alle leden mogen gebruik maken van elkaars computernetwerken. Mogelijke problemen? Argumentatie?
 2. Een ingenieur heeft een apparaat gemaakt dat GSM-signalen verstoort (je kan dus je GSM niet meer gebruiken). Hij wil dit verkopen aan bioscopen etc. Waar moet hij rekening mee houden?

2009-06-15 - open boek

De vragen die ik hier plaats bevatten de essentie van het verhaal van de vraag. Achter de vraag staat wat de assistent bij het begin van het examen gaf als beschrijving hoe er moest op worden geantwoord.

 • Vraag 1

Google wil Streetview introduceren in België. Met welke bezwaren moeten ze rekening houden en wat kunnen ze hier tegen doen? Argumentatie art. 8 evrm, privacybescherming

 • Vraag 2

Belgacom en Telenet willen samen de Jupiler Leage uitzendrechten verwerven. Indien dit niet mag, wat zouden ze dan wel kunnen doen? argumentatie, juridische bezwaren

 • Vraag 3

Een collega, die niet zo goed kan opschieten met de andere collega, ontdekt dat hij een collectie hyperlinks naar illegale films heeft staan op zijn laptop. argumentatie, ja of nee arrest van site met hyperlinks?

 • Vraag 4

Twee kennissen zitten 's avonds op café. De ene verkoopt zijn brommer en de andere wil hem wel kopen, maar ze komen nog niet over de prijs overeen. De volgende dag stuurt de verkoper een SMS naar de koper met: €1200. De ander antwoordt met "OK". Is dit juridisch in orde? juridische gevolgen ict-contracten, wilsovereenstemming etc.

 • Vraag 5

Twee collega's in een ziekenhuis delen een PC. Ze werken beide een verschillende shift, dus dit is geen probleem. Ze hebben afgesproken elk een aparte map voor hun eigen documenten te gebruiken. Op een gegeven moment ziet de ene verpleegster dat de andere een kopie heeft gemaakt van haar adressenbestand. Wat kan ze doen? juridische gevolgen, bezwaren, motiveer wet verwerking persoonsgegevens

 • Vraag 6

Een prof verdenkt de assistent ervan veel te surfen voor het plezier ipv te werken. De prof krijgt de nodige medewerking van de technische dienst en kan met het gekregen paswoord zijn pc doorzoeken. Zijn vermoeden was juist toen hij de browser history zag. correct gehandeld? kan werkgever de pc van de werknemer doorzoeken? ja als in het belang van...

 • Vraag 7

De webstek provino.be is geregistreerd door wijnhandelaar Provino in Oostduinkerke. Een andere gekende waarde in de wijnmarkt, Monard Pro-Vino uit Zonhoven, vecht de toekenning van het webadres aan. De rechter beslist dat de eerste het adres mag houden. Is daar een goede reden voor? Hoe had de andere zijn gelijk kunnen krijgen? first-come first-serve/ registratie domeinnamen

 • Vraag 8

Lancôme verkoopt parfums. Op eBay worden er vele namaakparfums met hun naam op verkocht. Wat kunnen ze tegen eBay doen? hebben wij juridische mogelijkheden? wanneer ebay als veiling bepaalde advertenties tentoonstelt kan de rechter vordering tot staking bevel/ arrest over servers die onrechtmatige sites hosten?

20 juni 2008

 • Vraag 1

Jan wil zijn ganse CD-collectie met muziek kopiëren om ze te kunnen gebruiken in zijn auto. Hij vraagt zich af of dat vanuit juridisch oogpunt wel mag en vraagt je advies. Geef hem een bondig antwoord (maximum 1⁄2 blz)

 • Vraag 2

Maria heeft in Amerika een DVD gekocht van een heel nieuwe film. Terug thuis in België merkt ze dat ze de DVD niet kan spelen op haar DVD-speler. Blijkbaar kan die laatste enkel DVDs lezen die in Europa zijn gekocht. Gelukkig vindt ze op het Internet een code om die beperking op te heffen. Zij vraagt zich echter af of dat vanuit juridisch oogpunt wel mag en vraagt je advies. Geef haar een bondig antwoord (max. 1⁄2 blz)

 • Vraag 3

In de media werd onlangs melding gemaakt van een bedrijf waarvan sommige werknemers werden “afgeluisterd”. Eigenlijk was door de werkgever stiekem op hun bedrijfscomputer een programma geïnstalleerd waarmee alles wat op het toetsenbord werd ingetikt automatisch werd geregistreerd en via het netwerk werd doorgestuurd. Onder welke wetsartikelen is dit eventueel strafbaar? Geef een bondig antwoord (max. 1⁄2 blz)

 • Vraag 4

Professor De Cock heeft een nieuw engelstalig boek geschreven over beveiliging van telecommunicatienetwerken. Hij wil e-mails rondsturen om zijn boek bekend te maken bij collega's, vrienden en andere geïnteresseerden. Om zoveel mogelijk e-mailadressen bij elkaar te krijgen, vraagt hij zijn assistenten en onderzoekers om hem adressen te leveren van hun eigen contactpersonen. Samen met de e-mailadressen uit zijn eigen adresboek, verzamelt hij op die manier ongeveer tweeduizend e-mailadressen. Daarvan zijn er ongeveer vijfhonderd adressen van personen die in de Verenigde Staten wonen en vijfhonderd uit andere landen buiten België. Ongeveer duizend adressen horen toe aan personen die in België wonen. Het gaat in alle gevallen over adressen van personen met wie de professor en/of zijn assistenten en onderzoekers regelmatig communiceren via e-mail. Hij stuurt aan die adressen een bericht waarin hij vertelt dat hij een nieuw boek heeft geschreven, met een hyperlink naar de website van de uitgeverij waar het boek besteld kan worden.

– Handelt de professor hier in overeenstemming met de wettelijke regels? Zo ja, waarom? Zoniet, waarom niet en kan u dan een betere manier bedenken die de professor kan gebruiken om via e-mail zijn boek aan te prijzen?

– De uitgeverij die het boek van de professor heeft gepubliceerd, wil graag de adressen gebruiken om nog een ander boek bekend te maken. Kan je de professor en de uitgeverij advizeren hoe ze dat kunnen oplossen?

Geef een bondig antwoord op deze twee vragen (max 1 blz)

 • Vraag 5

De vereniging van platenmaatschappijen (IFPI) wil een einde stellen aan het ongeoorloofd uitwisselen van films en muziek via “peer-to-peer” netwerken zoals Kazaa, Limewire, Bittorrent, e.a. Bedienden van de vereniging sluiten zich zelf aan op deze netwerken en proberen de “IP- nummers” te achterhalen van andere gebruikers die illegaal muziek en films aanbieden of downloaden. Die IP-nummers geven ze door aan de leveranciers van Internettoegang met de vraag om aan de betrokken persoon een verwittiging te sturen. Moet de Internetleverancier op die vraag ingaan? Geef bondig je juridisch standpunt over deze werkwijze (max. 1 blz).

Volgende examenvragen richten zich enkel tot studenten die gekozen hebben voor een examen met gesloten boek. Enkel het gebruik van een wetboek – eventueel ook zelf vervaardigde bundel met relevante wetgeving - is toegelaten.

1. Wat zijn de belangrijkste elementen van een “open source” softwarelicentie? Antwoord bondig en ter zake. (maximum één bladzijde)?

2. Welke zijn de belangrijkste verschillen tussen auteursrechtelijke en octrooirechtelijke bescherming van software (maximum 1⁄2 bladzijde)?

3. Welke criteria worden in België door het Arbitragehof gebruikt om een communicatiedienst als “omroep” te bestempelen? Antwoord bondig en ter zake (maximum één bladzijde).

4. Geef een overzicht van de belangrijkste regels die toepasselijk zijn op direct marketing via elektronische media (maximum 1 bladzijde).

5. Is anonimiteit bij het gebruik van het Internet in België toegelaten? Is daarover iets in de Belgische wetgeving geregeld? Antwoord bondig en ter zake (maximum een halve bladzijde).

6. Wat verstaat men onder het “recht sui generis” bij de bescherming van databanken? Geef een bondig antwoord en blijf ter zake (maximum een halve bladzijde).

7. Vergelijk artikel 124 van de wet betreffende de elektronische communicatie en artikel 314bis van het Strafwetboek. Beperk uw antwoord tot een bondige vergelijking (maximum een halve bladzijde)

8. Wat verstaat men respectievelijk onder de termen “elektronische handtekening” en “digitale handtekening”? Geef een bondig antwoord (maximum een halve bladzijde).

9. Wat verstaat men onder de term “productenaansprakelijkheid”? Geef een bondig antwoord (maximum een halve bladzijde).

10. Hoe is het plaatsen van publieke “wifi-hotspots” voor draadloze toegang tot het Internet in België geregeld? Antwoord bondig en ter zake (maximum een halve bladzijde).

Opgelet: Voor het beantwoorden van deze vragen beschikt u over maximum 180 minuten.

2006-06-23 - open boek - Jeroen Trappers

 • Vraag 1

Jean-Pierre heeft een communicatiedienstenbedrijf en zoekt permanent naar nieuwe mogelijkheden voor dienstverlening via mobiele telefoons. Zijn laatste idee is een waarschuwingssysteem voor personen die allergisch zijn voor pollen. Gebruikers die tegen betaling van de dienst gebruik willen maken, vullen via een webformulier informatie in over hun pollenallergieën. Op basis daarvan worden zij door het bedrijf van JP via SMS gewaarschuwd wanneer zij zich in een zone bevinden met een hoge concentratie van pollen waarvoor zijn allergisch zijn. De informatie over de pollenconcentraties wordt door JP overgenomen van de website van het instituut voor meteorologie.

Opdracht: Bespreek kort de verschillende juridische aspecten die bij dit verhaal komen kijken. Geef voor elk aspect aan met welke regels rekening gehouden moet worden en welke gevolgend de toepassing van deze regels heeft voor de dienst die JP wil aanbieden.


 • Vraag 2

Monique wil een eigen internetbedrijfje starten. De eerste dienst die ze wil aanbieden is gericht op lottospelers. Vooraleer de gebruikers een lottoformulier invullen, kunnen ze op de website van Monique tegen betaling een statistische berekening vragen over de winstkansen van de getallenreeks die ze op het lottoformulier willen invullen. De berekening is gebaseerd op de analyse van een zeer groot aantal resultaten van de lotto in het verleden. Monique heeft de lijsten van deze resultaten gevonden op een website van de Nationale Loterij. Voor de berekening van de winstkansen gebruikt ze een eenvoudig rekenprogrammaatjes dat door haar zoontje werd geschreven in het kader van een schooltaak.

Opdracht: Bespreek kort de verschillende juridische aspecten die bij dit verhaal komen kijken. Geef voor elk aspect aan met welke regels rekening gehouden moet worden en welke gevolgend de toepassing van deze regels heeft voor de dienst die Monique wil aanbieden.


Aanbevelingen voor het beantwoorden van beide vragen

Antwoord bondig en ter zake. Behandel elk van de relevante juridische aspecten kort en concreet. Bewijs dat je de relevante juridische aspecten in beide verhalen kunt detecteren en dat je inziet welke regels er van toepassing zijn en hoe ze op dit geval toegepast moeten worden.

Schrijf zeer leesbaar en structureer je antwoord zo goed mogelijk.

Voor de beantwoording van deze vragen beschikt u over maximum 150 minuten.

td4MEI <a href="http://ljutwzymfbas.com/">ljutwzymfbas</a>, [url=http://emfvzlnyurtl.com/]emfvzlnyurtl[/url], [link=http://thaibmsdmiit.com/]thaibmsdmiit[/link], http://iopawpwqjjdz.com/

2004-01-12 - Johan

From: "boneman187" <johan - at - lalinea.be>
Newsgroups: kotnet.examen.wet.inf.lic
Subject: informaticarecht 12-01-2004
Date: Mon, 12 Jan 2004 18:34:18 +0100

3 vragen en slechts 120 minuten tijd, dus goed doorwerken:

 • Vraag1:

jan en marlies willen een site oprichten (jan doet de layout en inhoud marlies het programmeerwerk) voor de komende parlementaire verkiezingen, bezoeker kunnen daar op hun geliefkoosde politicus klikken waarbij ze dan eventueel een kort filmpje van hem te zien krijgen (deze zijn hen bezorgd door de politicus zelf en opgenomen door een onderaannemer). als er geen filmpje beschikbaar is, worden artikels uit kranten en tijdschriften over de politicus gegeven. De bezoekers kunnen ook hun stem uitbrengen op de site. Deze stemmen worden permanent bijgehouden zodat er gezien kan worden welke politici of partij de meeste stemmen krijgt. Zij vragen jou om juridisch advies over hun plan.

 • Vraag 2:

Medicim is een softwarebedrijf dat onder leiding van Nobel, een zweeds bedrijf, software verkoopt aan artsen. Met deze software kan de arts informatie over patienten (rontgen foto, ...) via de server van Medicim doorsturen naar Nobel die deze dan kan laten zien aan chirurgen en specialisten die op de site van Nobel komen zodat ze zo hun werk kunnen voorbereiden. Medicim vraagt jouw advies hieromtrent.

 • Vraag 3:

Zijn volgende dingen strafbaar en zo ja op welk gebied. - het verkopen van sniffers (om pakketten van draadloze netwerkcommunicatie te onderscheppen en te analyseren) - het ter beschikking stelling van methodes om paswoorden te achterhalen van andere mensen op internet - het downloaden van muziek in gecomprimeerde vorm

2003-01-18 - Snuyt

From: snuyt <snuyt -at- kotnet.org>
Newsgroups: kotnet.examen.wet.inf.lic
Subject: Informaticarecht 13/01/2003
Date: Mon, 13 Jan 2003 16:31:42 +0100

1 vraag, op te lossen op 100 minuten:

Jan heeft een schitterend idee; hij wil via een website, die hij zelf maakt, klanten laten registreren en hen tickets verkopen voor bepaalde evenementen.

Hij gaat een publiciteitscampagne voeren in de media, en ook emails en sms-berichten sturen naar personen, waarvan hij de emailadressen en telefoonnummers gehaald heeft uit telefoonboeken en publieke emailregisters. Deze berichten zouden verwijzen naar zijn website.

Op de website kunnen klanten zich registreren, door contactgegevens, kredietkaartnummer, en interessegebieden in te vullen. Hij verstuurt dan emails of sms-berichten (door de klant te kiezen) naar de klanten die geinteresseerd zijn. De klanten kunnen vervolgens een bestelling plaatsen voor tickets.

Voor de verkoop van tickets gaat Jan als volgt te werk; na betaling van de klant zorgt Jan ervoor dat hij tickets te pakken krijgt, en stuurt deze dan via de post op naar de klanten.

Opdracht: Stel een juridisch advies op, maar hou rekening met de beperkte tijd van 100 minuten.

2002-09-06 - TaXaN

From: TaXaN <TaXaN - a t - kotnet.org>
Newsgroups: kotnet.examen.wet.inf.lic
Subject: Informaticarecht 06/09/02
Date: Sat, 07 Sep 2002 00:44:39 +0200
 • 1. Na je studies ga je werken bij een vliegtuigmaatschappij. Je baas weet dat je de cursus informaticarecht hebt gevolgd en vraagt je om na te gaan of de website juridisch in orde is. Het bedrijf verkoopt goedkope vliegtuigreizen binnen Europa en klanten betalen met een kredietkaart.

Geef een model van alle vermeldingen die op de website moeten staan en geef aan in welke context. Zet er ook bij wat de sancties zijn indien de vermeldingen er niet op staan.

 • 2. Geef in maximaal 15 lijnen je eigen mening omtrent universele dienstverlening. Moet het in de toekomstige telecommunicatiewetgeving blijven bestaan?

2002-01-21, TaXaN

From: TaXaN <TaXaN - a t - kotnet.org>
Newsgroups: kotnet.examen.wet.inf.lic
Subject: informaticarecht 21/01/02 14u
Date: Mon, 21 Jan 2002 20:03:16 +0100
 • vraag 1 (15 punten): Piet Pieters werkt als enige bediende in een garage en heeft zelf de administratie gemoderniseerd door informatica te introduceren. Er werd een databasepakket aangekocht (de garage betaalde de licentie) en Piet heeft 's avonds en in het weekend de nodige programma's geschreven. Alle uitgevoerde reparaties aan een wagen samen met de identificatiegegevens van de eigenaar ervan en link naar het onderdelenmagazijn en de boekhouding zorgen ervoor dat er automatisch een correcte factuur gegenereerd wordt.

Nu gaat het niet meer zo goed met de garage en Piet wil samen met een collega een eigen garage starten. Hij wil graag alle software en gegevens meenemen maar hij vermoedt juridische struikelblokken en komt bij jou te rade. Schrijf een advies van maximaal 2 bladzijden dat juridisch onderbouwd is. Denk eraan dat Piet geen cursus informaticarecht gehad heeft; hij wil een verstaanbare tekst met de concrete dingen die hij kan/moet doen.

 • vraag 2 (5 punten): Geef in maximaal 15 lijnen je persoonlijke, gemotiveerde mening over hoe universele dienstverlening in een geliberaliseerde telecommunicatiemarkt georganiseerd zou moeten worden.

Examenvragen op VTK

http://cw2006.vtk.be/downloads/ict-recht/examenvragen-ict-recht.txt