Algemene en Historische Pedagogiek

Ga naar: navigatie, zoeken
 • Wordt er vandaag nog pluralistische onderwijs gegeven? Ja of nee, verklaar ook je antwoord.
 • Wat werd in onderstaande gevallen bedoeld als men het had over "recht op onderwijs voor iedereen"?
  • Verlichtingspedagogiek
  • Wet-Poullet op het lager onderwijs 1914
  • Vandaag (2006)
 • Wat betekenen volgende uitspraken? Situeer ze ook in de juiste periode.
  • "De ouders moeten de keuze van onderwijs hebben en dit binnen een redelijke afstand."
  • "De gemeenschap richt neutraal onderwijs in, dit houdt de eerbied voor de filosofische, ideologische of godsdienstige opvattingen van de ouders en de leerlingen in."
 • Leg uit wat het verband is tussen onderstaande termen:
  • Arbitragehof - onderwijs
  • categoriaal onderwijs - comprehensief onderwijs
 • Verklaar bondig onderstaande termen:
  • Scholengemeenschap, scholengroep, gemeenschapsschool
  • subsidiariteit
  • Schoolraad
 • Welke van onderstaande scholen zijn verplicht om niet-confessionele zedenleer aan te bieden naast godsdient? Dit zijn alle:
  • o gemeenschapsscholen
  • o provinciale scholen
  • o officiële scholen
  • o vrije scholen
  • o gemeentescholen
 • De Vlaamse overheid is op gebied van onderwijs verantwoordelijk voor:
  • o de weddetoelagen
  • o de inspectie
  • o de pensioenregeling
  • o de werkingstoelagen
  • o het begin en het einde van de schoolplicht
 • Welke scholen behoren tot het officiële net?
  • o provinciescholen
  • o niet-confessionele scholen
  • o gemeenschapsscholen
  • o gemeentescholen
  • o methodescholen
 • Volgens Rogers moet de leerkracht echtheid, acceptatie en empathie vertonen. Waarom?
 • Freinet gaat uit van tatonnement experimentale als basisprincipe. leg uit en verklaar hoe dit voorkomt in het huidig Freinetonderwijs
 • Hoe kan iemand tegen kwaliteit van onderwijs zijn?
 • Is er in deze tijd van Internet nog een school nodig? Geef uw mening, en gebruik elementen uit de teksten die we behandeld hebben.
 • leg uit hoe de kritiek op het traditioneel onderwijs in de jaren 60 tot het VSO heeft geleid, en hoe het VSO hiermee omging
 • verband: arbitragehof - communautarisering
 • verband: toename van leerlingen in het SO na WOII - 2e schoolstrijd
 • enkele meerkeuzevragen over wanneer en waar het ES is ingevoerd
 • over waar niet-confessioneel onderwijs wordt aangeboden (provinciaal, gemeentelijk, gemeenschaps)
 • over wat onder het officieel onderwijs valt