Advanced Solid State Physics

Ga naar: navigatie, zoeken

Informatie over het vak

Advanced Solid State Physics wordt gegeven door professor Locquet. In academiejaar 2017-2018 moest iedereen (in alfabetisch gevormde groepen van 2 of 3 personen) een hoofdstuk uit het boek van Kittel (C. Kittel, Introductino to Solid State Physics) presenteren dat nog niet aan bod was gekomen tijdens het inleidende vak Condensed Matter Physics uit de bachelor. Die hoofdstukken waren de leerstof voor het examen. Daarna moest iedereen (in groepjes van 2 of individueel, gebaseerd op voorkeur van onderwerp) een presentatie geven over een recente paper in vastestoffysica. Professor Locquet geeft dus zelf bijna geen les. Beide presentaties stonden op 6 punten, en er stonden nog 2 punten op aanwezigheid en interactie tijdens de les. Het examen zelf stond dus nog maar op 6 punten.

In het academiejaar 2017-2018 vroeg Locquet feedback over deze lesvorm, dus die kan gedurende de jaren veranderen.

Informatie over het examen

Het examen is (deels) mondeling en bestaat uit enkele vragen over de geziene hoofdstukken uit het boek van Kittel. De vragen zijn eerder kwalitatief van aard. Afleidingen en formules komen niet aan bod tijdens het examen. Grootteordes van energieschalen kunnen wel belangrijk zijn. Heel vaak wordt er een figuur/grafiek uit Kittel gegeven en gevraagd om die te besprken. Professor Locquet is zeer vriendelijk en als je iets niet weet kan hij je wel op weg helpen.

Voor het examen in 2017-2018 moesten enkel de hoofdstukken die niets te maken hadden met je presentaties tijdens het semester gekend zijn (aan elke paper waren een of twee hoofdstukken geassocieerd), vanuit de redenering dat je je eigen hoofdstukken uiteraard al wel kent. Je moest dus enkel de hoofdstukken kennen waar je zelf geen presentaties over had gedaan.

Het is mogelijk dat niet alle studenten in hetzelfde examenmoment hetzelfde examen hebben. Anders zouden er enkel vragen gesteld kunnen worden over hoofdstukken die niemand in die groep gepresenteerd heeft, en dat kan het aantal mogelijke vragen sterk doen dalen. Om dat op te lossen, kan het zijn dat enkele personen een ander examen hebben dan de rest. Vertrouw er dus niet op dat je op die manier het aantal te kennen hoofstukken kan reduceren, en leer gewoon alles :)

Examens

Academiejaar 2017-2018

29 januari 2018, namiddag (voor vijf van de zes aanwezige studenten)

  • 1. Amorfe stoffen
    • a) Beschrijf de structuur van vitreous silica. Er was een figuur gegeven (Figuur 3, hoofdstuk 19 in Kittel) met de radiële distributiefunctie van siliciumdioxide. Welke informatie bevatten de hoogte en de locatie van de pieken van de grafiek?
    • b) Wat zijn amorfe ferromagneten? Beschrijf hoe ze geproduceerd worden. Een gegeven figuur (Figuur 6, hoofdstuk 19 in Kittel) toont de coërciviteit van een TM-M type materiaal als functie van de snelheid waarmee de schijf ronddraait. Verklaar de piek.
  • 2. Excitonen
    • a) Bespreek excitonen. Hoe worden ze gevormd, wat is hun energieschaal en hoe kunnen we ze meten?
    • b) Wat is het verschil tussen Frenkel en Wannier-Mott excitonen?