Ontwikkeling van Bedrijfstoepassingen

Ga naar: navigatie, zoeken
Guido!

Het examen is open boek & schriftelijk.

beschrijving

Deze prof deelt zijn cursus uit in de les. Hij zet de slides wel op Toledo, maar daar ben je niet veel mee als je niet naar de les bent geweest. Je krijgt twee practica:"Strategische analyse en bepaling van statisch kernmodel" en "Uitwerking van een statisch en dynamisch kernmodel" voor 2 bedrijven die echt bestaan en waarvan dan een beschrijving wordt meegegeven. Deze twee practica staan elk op 3 punten, en de prof hecht er veel belang aan dat je veel werk steekt in die practica. Je krijgt deze twee practica na de paasvakantie, dus het is handig om de cursus tegen dan al eens bekeken te hebben. Het tweede practicum moet je afgeven op het examen zelf.

Het examen is open boek, dus veel vanbuiten blokken hoeft niet. Maak wel dat je de cursus (engelstalig) wel al eens helemaal gelezen en gesnapt hebt, dat je weet waar alles staat. De vragen zijn vooral oefeningen, en een paar stellingen waar je moet zeggen akkoord of niet akkoord. De vragen zijn gelijkaardig aan die van de proefexamens, alleen met andere gevallen. De prof geeft naar het schijnt veel punten om geen herexamens te hebben, dus diegenen die hun taak gemaakt en begrepen hebben moeten normaal gezien slagen. Maar die taken zijn dus echt wel belangrijk (de tweede taak komt bijna letterlijk terug op het examen).

AANDACHT (2007-2008)

Dit jaar is er maar één praktijkopdracht en is het examen OPEN boek! Tis maar dagget weet he:)

proefexamens

Deze komen van Toledo, de examens worden volgens volledig hetzelfde stramien opgebouwd.
proefex a 2006
proefex b 2006

Examens

2006-06-16, 9u

 1. Kan u met volgende uitspraken akkoord gaan? Motiveer kort binnen de gegeven ruimte.
  1. Info-rent (duurzame meerwaarde op basis van goede informatie/communicatie binnen een bedrijf) heeft weinig te maken met Critische Informatie Items.
  2. Een goed uitgewerkt waardenkettingmodel en een clustering analyse zijn hetzelfde.
  3. In een bedrijf is het begrip '<insert begrip>' niet goed gedefiniëerd. Dit is een voorbeeld van informatie-assymetrie.
 2. Gegeven een klassen-associatiemodel met bijhorende object-eventtabel, een levenscyclus en een rol: controleer op inconsistentie en breng eventueel verbeteringen aan.
 3. Gegeven een klassen-associatie model met boeken, auteurs, prijzen, prijscategorieën en waarderingen: schrijf het hoofdprogramma voor volgende output-functies:
  1. Gegeven een auteur, een lijst van alle boeken, met voor elk boek de gewonnen prijzen (+categorieën), en de gemiddelde waardering
  2. Geef alle auteurs waarvan elk boek een prijs heeft gehaald
 4. Verbeter een toestandsmachine
 5. Ontwerp een OO-model voor de nationale voetbalcompetitie (korte beschrijving gegeven)
  1. Klassenassociatie-diagramma met bijhorende Object-Event-tabel
  2. Geef een voorbeeld van een niet-triviale levenscyclus
  3. Geef een niet-triviale constraint in OCL

Losse Vragen

Een examen van vorig jaar staat op Toledo, in de laatste set slides worden deze ook nog wat uitgebreider besproken.

Vraag 1

Geef voor elk van de volgende uitspraken aan of je akkoord kan gaan met deze uitspraken of niet, en motiveer kort je antwoord binnen de voorziene ruimte:

a) Inforent, of anders gezegd, duurzame meerwaarde op basis van informatie en communicatie speelt enkel een rol bij koppelingen van waardeketens. M.a.w. binnen een bedrijf kunnen geen informatie-imperfecties optreden ?

Antwoord
Iémand? Ik kan geen voorbeeld geven van informatie-imperfecties die niet tussen verschillende waardeketens bestaan. Werknemers zijn toch ook aparte waardeketens he? ----Ben 2 jun 2006 15:14 (CEST)

lijkt me logisch dat er ook informatie imperfecties kunnen ontstaan binnen het bedrijf zelf.. Willem 12 jun 2006 19:25 (CEST)

Value chains worden meestal voor bedrijven vs. omgeving gebruikt. Dus in die zin kunnen zeker info-imp's bestaan binnen het bedrijf zelf, die niet gekoppeld zijn aan value chains buiten het bedrijf (bvb. hoeveel lunchpauze nemen werknemers effectief, hehe). Ad andere kant heeft Ben eigenlijk ook gelijk (zie trouwens ook volgende vraag: interne waardeketting), nl dat als ge het op een kleinere schaal bekijkt, die info imp's toch weer bij koppeling van value chains voorkomen. In de cursus staat letterlijk most frequently. Mijn antwoord: binnen een bedrijf bestaat ook een interne waardeketen, en ook op de koppelingen daarvan kunnen informatie imperfecties voorkomen. --Roel 13 jun 2006 13:24 (CEST)

Een voorbeeld van een informatie imperfectie binnen eenzelfde bedrijf: Het doorspelen van gemeenschappelijk gebruikte gegevens verloopt stroef wegens geen gebruik van database. Als we dit oplossen (we lossen 'slechte administratie' op), creëren we duurzame meerwaarde tegenover andere bedrijven die blijven steken bij het oude systeem (niet gebruik maken van moderne technologieën zoals een database). Dit is een interne informatie imperfectie die opgelost (externe) voordelen oplevert voor het bedrijf. --Thomas 13 jun 2006 23:28 (CEST)

b) Een clustering analyse is enkel een verduidelijking van de interne waardeketting, en levert als analyse weinig toegevoegde waarde aan een goed uitgewerkt intern waardeketting model.

Antwoord
érgens heeft dit te maken met wat bovenaan bladzijde 14 van hoofdstuk 1 staat... clustering model is meer specifiek en toont interconnecties ofzo. ----Ben 2 jun 2006 15:14 (CEST)

een clustering analyse toont ook welke verbindingen nodig zijn tss de verschillende clustersystemen..meer weet ik er ook niet op te zeggen. Der staat ook niet meer in de cursus Willem 12 jun 2006 19:24 (CEST)

Zie p14 hfdstk 1: wat in het value chain nog vrij algemeen was, gaat een clustering analyse vertalen naar informatiesystemen (en de interconnecties) die van toepassing zijn op de exacte context van het bedrijf. --Roel 13 jun 2006 13:24 (CEST)

c) Het begrip “competentie” blijkt niet duidelijk en eenduidig gedefinieerd te zijn binnen een bedrijf. Dit is een voorbeeld van een asymmetrie van informatie.

Antwoord
Das fout, want das een "asymmetry of meaning" (HS1 p16) ----Ben 2 jun 2006 15:14 (CEST)

Uiteraard --Roel 13 jun 2006 13:24 (CEST)

Vraag 2 en 3

Prentjes-gebaseerd -> zie toledo

Vraag 4

Ontwikkel een OO-Business Model voor de volgende beschrijving.

The EDP-department of a large company consists of several groups. Each employee is assigned to exactly one group. Each development project has one group responsible for it. People from different groups can be assigned full-time or part-time to the same project. One person can be assigned to more than one project simultaneously. In order to keep track of the development cost of information systems, each member of the development staff has to register the number of hours (s)he worked for a particular project. A person can only register working hours for projects (s)he is assigned to. When a project comes to an end, all assignments are closed as well. Finished projects and closed assignments can be kept for a while for cost analysis purposes.

Geef een voorstel voor Klassen-Associatie-model met de bijhorende OET, en formuleer minstens één niet-triviale levenscyclus binnen dit model.

Antwoord:
OET=????? --Roel 13 jun 2006 13:24 (CEST)

Foeifoei Roel, als ge opgaven van de practica tegoei zou lezen, zou ge weten dat na het woord 'bijhorende' altijd Object-Event tabel hoort! --Stevel 13 jun 2006 17:18 (CEST)

Vraag (laatste set slides)

Zowel een dependent (bij een existence-dependency relatie) als een specialisatie kunnen extra sequence constraints toevoegen aan deze van de master (resp. generalisatie).

Antwoord:

Zie ook

Dedene