Numerieke Wiskunde

Ga naar: navigatie, zoeken

Hieronder een aantal examenvragen die van een aantal bronnen zijn samengeraapt...

Gegeven een programma som = 0.0 for i = 0.0:0.1:1.0 verschil = i - som % == 0 som = som + 0.1 end

Output: verschil = 0 verschil = 0 .. verschil = 1.1.. e-15

Verklaar waarom het verschil plots niet meer gelijk is aan 0. Waarvoor staat dat getal?