Kansrekenen en statistiek I

Ga naar: navigatie, zoeken

Algemeen

Vanaf 2011-2012 zijn de vakken 'Statistiek' en 'Kansrekenen' samengevoegd tot "Kansrekenen en Statistiek I" (eerste bachelor) en "Kansrekenen en Statistiek II" (tweede bachelor). Hierin is de vakinhoud lichtjes gewijzigd en wordt er meer aandacht besteed aan de theoretische achtergrond. Stochastische veranderlijken, de voornaamste discrete en continue verdelingen, bivariate verdelingen en de centrale limiet stelling komen onder anderen aan bot in Kansrekenen; bij Statistiek gaat het over beschrijvende statistiek, schatters van parameters, betrouwbaarheidsintervallen en hypothesetesten.

Kansrekenen en Statistiek I is een opleidingsonderdeel van de bachelor wiskunde, en het deel "Kansrekenen" is een opleidingsonderdeel van de bachelor fysica (deze hebben dus geen Statistiek).

Het vak wordt gedoceerd door professor Tim Verdonck".

Het examen is volledig schriftelijk. 3 van de 20 punten voor het R-project staan (gedurende het jaar), en 17 van de 20 punten zijn verdeeld over theorie en oefeningen tijdens het examen.

Examens

Academiejaar 2013-2014

Vragen en oplossing proefexamen: Media:tussentijdsetoets.pdf

Examenvragen juni 2014

Academiejaar 2012-2013

Examen 2 september 2013

Examen 2 september 2013

Examen 10 juni 2013 (VM)

Examen 10 juni 2013 (VM)

Academiejaar 2011-2012

11 juni 2012

Theorie

  • Geef de ongelijkheid van Chebyshev en bewijs een van deze twee ongelijkheden.
  • Bepaal de momentgenererende functie van de poissonverdeling met parameter $\lambda$. Bepaal vervolgens door middel van deze functie de verwachtingswaarde en de variantie.
  • Waar of niet waar. Leg uit indien juist en verbeter als de uitspraak fout is.
  1. Als Cov(X,Y)=0, dan zijn X en Y onafhankelijk.
  2. Gegeven zijn universum en . Er werd een verzameling gegeven en de vraag was of dit een sigma-algebra was.
  3. Indien X en Y normaal verdeeld zijn, dan is de stochastische vector (X,Y) bivariaat normaal verdeeld.

Oefeningen

  • Deze oefening was opgebouwd uit verschillende kleine berekeningen waarbij telkens de kans naar een speciefieke gebeurtenis gevraagd werd.
  • Deze vraag was gebaseerd op hypothesetesten, type-I en type-II fouten, schatters en betrouwbaarheidsinterval. Met behulp van de uitvoer van R-code (bijgevoegd in het examen) konden deze 4 zaken berekend worden. Het statistisch probleem onderzocht de invloed van een bloeddrukverlagend medicijn. Hierbij waren er 2 groepen, de eerste kreeg het medicijn toegediend en het tweede was de testgroep met een placebo.