Gedistribueerde Systemen

Ga naar: navigatie, zoeken

26 januari 2009

 1. Leg Coda uit
  • Leg de benodigde dingen van AFS uit
  • De architectuur van Coda
  • Replicatie
  • Caching
 2. Bespreek deadlock detectie voor gedistribueerde transacties (mondeling)
  • Schets bondig de basisprincipes voor gedistribueerde deadlock detectie.
  • Bespreek edge chasing algoritmes.
  • Bespreek de rol van prioriteiten van transacties in de context van deadlock detectie.
 3. Peer-to-peer
  • Wat zijn kenmerken van peer-to-peer?
  • Je moet een nameserver ontwikkelen met peer-to-peer middleware. Hoe pak je dit aan? Wat zijn de voor/nadelen van het uiteindelijke systeem?
 4. Lineariseerbare en serialiseerbare consistentie, wat krijg je bij actieve replicatie?
 5. Practicum web services (mondeling)
  • Welke stappen zijn nodig om van een gewoon Java object de methodes als web services te krijgen? Dus zonder Netbeans of application server.
  • Hoe kan je een Java client maken van een webservice? Welke tools gebruik je en wat gebruiken ze als input en output?
 6. ORB en RMI
  • Hoe kan je als server een object beschikbaar maken voor RMI?
  • Hoe roep je als client een methode op een remote object op? (+ wat gebeurt er enzo)
  • Wanneer krijg je stubs en wanneer hele objecten?
  • Hoe zit het met de bereikte transparantie in RMI?
 7. Security in JEE
  • Welk model gebruikt JEE om authenticatie en euthorisatie te doen?
  • Hoe kan je dit gebruiken in je EJB's?
  • Pas je practicum aan om een aantal methodes te beveiligen

16 januari 2009

 1. Leg de werking van Coda uit (max 4 blz).
 2. Bespreek het 2 phase commit protocol voor gedistribueerde transacties (max 2 blz) (mondeling)
  • Je krijgt een overzicht van alle methodes zoals doAbort, doCommit, canCommit,... en adhv die methodes verwacht hij dus dat je het protocol uitlegt.
  • daarnaast moet je ook aangeven waarom de getDecision() methode belangrijk is.
  • En wanneer zijn er TimeOuts nodig (dit deel vond hij heel belangrijk)
 3. Gossip architectuur kort bespreken en de figuur die in het boek staat geven.(max 1 blz)
 4. Ging over aspect- oriented middleware en waarom dat dat beter is dan container managed middleware. (max 2 blz)

Rol en belang van een platform uitleggen dat webservices ondersteund + wat het belang van WSDL daarbij. (max 1 blz)

 1. Java RMI bespreken (ook de figuur geven van al de componenten) (max 2 blz)
  • de behaalde transparantie (of eventuele gebreken) tov een gewoon java programma bespreken.
 2. Container-based transactions: (max 2 blz)(mondeling)
  • Leg de term gedistribueerde componenten met transactionele interactie uit.
  • Hoe moet ondersteunt de middleware dit?
  • Wat zijn dan containers?
  • Wat zijn dan de opties voor container-based transactions?
  • Je krijgt de code van het practicum over JEE, waarin je voorbeelden moet aangeven (vooral van de laatste vraag)

12 januari 2009

 1. Geef een bondig overzicht van het Andrew File System. Mondeling. (max 4 blz) (20%)
 2. Bespreek deadlock detectie voor gedistribueerde transacties (max 2 blz) (15%)
  • Schets bondig de basisprincipes voor gedistribueerde deadlock detectie.
  • Bespreek edge chasing algoritmes.
  • Bespreek de rol van prioriteiten van transacties in de context van deadlock detectie.
 3. Wat is het verschil tussen lineariseerbare en serializeerbare consistentie bij replicatie. Welke vorm van consistentie garandeert actieve replicatie? (max 1 blz) (10%)
 4. Schets bondig de werking van het Needham-Schroeder protocol voor gedistribueerde authenticatie (veronderstellingen + opbouw van het protocol). In welke systemen wordt dit protocol (of een variatie ervan) gebruikt? (max 2 blz) (10%)
 5. Waar staan de afkortingen WSDL en SOAP voor. Leg de elementen, rol, werking en toepassingen van beiden uit. (max 2 blz) (15%)
 6. ORB en RMI. Leg uit en illustreer aan de hand van je code hoe dat programmeren in Java RMI werkt. Mondeling. (Je krijgt je code erbij op de laptop van de prof). (max 1 blz) (15%)
 7. J2EE-EJB-Component Frameworks. Hoe werken container-managed transacties in JEE. (max 4 blz) (15%)

28 januari 2008

Het examen bestaat uit 7 vragen, waarvan 3 over de practica (9 punten) en 4 over de theorie (11 punten). Bij elke vraag staan een verwachte lengte (uitgedrukt in pagina's). Alles opgeteld werden er 16 pagina's verwacht.

Theorie

 • Sun NFS uitleggen
 • Distributed transactions: deadlock probleem en edge chasing algoritme; prioriteiten van transacties in het kader van deadlocks
 • Needham-Schroeder uitleggen en zeggen welk protocol dit in't echt gebruikt
 • ...

Practica

 • Bij RMI en WS moest ge verbeteringen voorstellen voor uw oplossing / ontwerp, uw oplossing krijgt ge erbij
 • Bij JEE moest ge de verschillende soorten componenten beschrijven die bestaan, en dan zeggen waar ge ze had toegepast in uw oplossing (zonder uw oplossing erbij)

General Services

 • [Jan 2006; mondeling] Wat gebeurt er als bij AFS een server reboot of crasht, en daardoor korte tijd niet beschikbaar is.

Coordination

 • [Jan 2006; schriftelijk] Gegeven een non-blocking send()-operatie en een blocking receive() operatie. Hoe kan men hiermee een 'at least once' RPC-mechanisme mee maken? Leg uit. En hoe maakt men een 'maybe'-mechanisme?

Distributed Algorithms

 • [Jan 2006; schriftelijk] Er zijn 4 processen, met als klok in het begin 0. Mutual exclusion using logical clocks [Ricard - Agravela]. Er gebeuren nu deze zaken:
  • P1 en P3 willen tegelijkertijd een lock op iets
  • P2 wil daarna ook een lock terwijl het eerste proces nog bezig is
  • Het eerste proces heeft gedaan met zijn critical section.
  • Beschrijf nu heel uitgebreid wat er allemaal gebeurt (status, queue, boodschappen, ...) op elk moment van de uitvoering van het algoritme

Replication

 • [Jan 2006, schriftelijk] Bij Coda wordt er bij de open-operatie bij iedere server in de AVSG op de CVV gecontroleerd. Wat gebeurt er als je deze situatie zou schrappen? Geef een voorbeeld.