ExamenWikiExpansionPack/CuDiVragen

Ga naar: navigatie, zoeken

Examenvragen van CuDi


In mijn 2 CuDi jaren heb ik alle emails in verband met examenvragen bijgehouden. Tias

Alle vragen overgezet ! Deze worden best zo snel mogelijk in de overeenkomstig juiste vakpagina gezet.

 • Als een volledige email op de juiste pagina hebt gezet, verwijder die dan van deze pagina.
 • Zet steeds de datum van de vragen erbij !


emails

3 Jun 10 S S (3098) [cudi] Examenvragen

Dit zijn de examenvragen van wiskundige natuurkunde, 1lw3.

groetjes

Sophie http://www.wina.be/~xylofaan/stuff/wna_june_10_04.bmp

5 Jun 17 D D (48) [cudi] Examen Meetkunde 1e kan wiskunde 17 juni 2004

Examen Meetkunde 1e kan wiskunde 17 juni 2004:

Het examen was half theorie, half oefeningen. De theorie was gesloten boek, mondeling met schriftelijke voorbereiding, de oefeningen waren open boek, schriftelijk. De prof is heel vriendelijk.

Theorie

1) a) Definieer het begrip isometrie en toon aan dat elke isometrie de

   afstand bewaart.
 b) Bewijs dat een afbeelding F die de afstand bewaart een isometrie
   is.

2) a) Definieer cirkelschroeflijn en geef uitgebreid commentaar.

 b) Formuleer en bewijs een karakterisatie van cylinderschroeflijnen
   met kromming en torsie.

Oefeningen

1) geef een basis voor de richting van de affiene deelruimte van E^4

 bepaald door volgend stelsel:
     x1 - 3 x3 - x4 = 1
     x1 + x2 - 2 x3 = 1
     x2 - x3 + x4 = 2
     x1 + 3 x2 - 4 x3 + 2 x4 = 5

2) Toon aan dat voor 4 willekeurige punten a,b,c,d geldt dat:

    ab * cd + ac * db + ad * bc = 0
 ( ab staat voor de vector ab hierboven, * is het scalair
 vectorproduct ).
 Toon hiermee aan dat de hoogtelijnen in een driehoek concurrent
 zijn. 

3) beta is een booglengtegeparametriseerde kromme in E^2, kappa van

 beta is nergens 0. Toon aan: Als de evoluut van beta een deel van
 een rechte is, dan bestaat ze uit 1 punt. Hint: gebruik volgende
 eigenschap ( uit de oefenzittingen ): een reguliere kromme alfa is
 een (deel van een) rechte als alfa' evenredig is met alfa.

4) Bereken kromming en torsie van

  alfa: R->E^3: t -> (cos(t) + wortel(2)t, wortel(2)sin(t), -cos(t)+wortel(2)t)
 en toon hiermee aan dat alfa een cirkelschroeflijn is. Bepaal,
 indien mogelijk, a en b zodat alfa congruent is met 
     (a cos(t), a sin(t), bt)

sjuus domi

6 Feb 16 S S (10724) Examenvragen Gevorderde Astrofysica 2LW3

Hoi,

Dit waren nog de laatste examenvragen.

Sophie http://www.wina.be/~xylofaan/stuff/Gevorderde_Astrofysica_feb16_05.zip

7 Feb 16 S S (13) examen gevorderde astrofysica

Hoi,

ik was nog vergeten te vermelden dat het examen open boek is en drie uur duurt. Dit was wel wat te weinig tijd, dus hebben we nog een half uur bijgekregen. Het is schriftelijk, maar als je wil - maar dat deed niemand- mag je het ook mondeling gaan verdedigen (als je vastzit of zo).

Groetjes,

Sophie.


10 Jun 15 K H (1100) Natural Language Processing (1e & 2e lic informatica + mai vak)

Hoi cudi

jullie kunnen missschien volgend jaar bij de cursus NLP de inhoudstafel in attachment bij stoppen. Best handig met zo'n cursus zonder structuur.

attachment kan je ook hier terugvinden: http://koenraad.heijlen.be/dev/2li/nlp/index.pdf

http://www.wina.be/~xylofaan/stuff/nlp_index.pdf

11 Jun 19 K H (24) =>

Okido.

De examenvragen van de vorige jaren (samengevat) en die van dit jaar staan nu ook online. Inhoudstafel is ook wat aangepast. (en

http://koenraad.heijlen.be/dev/2li/nlp/examenvragen.pdf http://koenraad.heijlen.be/dev/2li/nlp/index.pdf

aub.

[tis een ridicuul eenvoudig vak maar soit, dan is er toch 1 vak voorzien van up-to-date examenvragen ;-) ].17 Jun 23 S S (4925) examenvragen interstellaire materie

Dit waren onze examenvragen interstellaire materie (van prof. Waters).

Groetjes, Sophie 2de lic wiskunde - sterrenkunde http://www.wina.be/~xylofaan/stuff/ism.zip


Deze link werkt niet meer?

22 Jun 29 K V R (1447) examenvragen Wijsbegeerte (1ste bach wisk nat infor) 29 juni 2005

zoals het onderwerp reeds doet vermoeden.

vragen zouden volledig moeten zijn, het kan natuurlijk dat er overschrijf/overtyp fouten in geslopen zijn, vooral dan in het tekstfragment van de laatste vraag.

met vriendelijke groet

--karel

http://www.wina.be/~xylofaan/stuff/Examen_Wijsbegeerte_1stebach_wisnatinf_29juni2005.doc http://www.wina.be/~xylofaan/stuff/Examen_Wijsbegeerte_1stebachwisnatinf_29juni2005.pdf

23 Jul 01 S S (45) examen theorie van stertrillingen

Hoi,

dit waren onze examenvragen van theorie van stertrillingen van Tim van Hoolst (2de lic wiskunde-sterrenkunde). Het waren mijn aller- allerlaatste examenvragen :)

Groetjes, Sophie.

Het examen is openboek voor te bereiden en mondeling te verdedigen. Tim Van Hoolst is heel vriendelijk op het mondeling en helpt je als je vastzit. Iedereen had een slecht gevoel bij de vragen, maar dat was een stuk beter na het mondelinge gedeelte. Het examen duurde normaal een 2 à 3 uur, maar is uitgelopen tot 5.5 uur.

Vraag 1: Leid vgl (4.55) uit de cursus voor de variatie van de gravitationele potentiële energie af. Vertrek van deze vgl om de tijdsgemiddelde gravitationele potentiële energie voor sferoïdale modi af te leiden en toon aan dat deze energie een destabiliserend effect heeft. (Voor het tijdsgemiddelde mag je de algemene uitwerking gebruiken zodat er alleen een factor 1/2 voor delta Omega gezet moet worden.)

Vraag 2: Leid de trillingsvergelijking voor starre rotatie af door de bewegingsvergelijking (9.4) Euleriaans te verstoren, zonder hem te vervormen (delen door de dichtheid mag niet). (Je moet (9.16) bekomen.) Maak het inwendig product van deze trillingsvergelijking met het verplaatsingsveld ksi en leid zo een uitdrukking voor de frequentie omega af. (Gegeven tip: integraal van ksi* met omega x ksi is een imaginaire grootheid.) Laat zien dat we voor Omega=0 de frequentie van niet-roterende sterren bekomen en dat voor trage rotatie we een opsplitsing krijgen van de frequentie evenredig met Omega.


Vraag 3: (op het meeste punten) a) Waarom hebben we de euleriaanse verstoring van de druk bij oppervlaktegraviteitsgolven? b) Waarom observeren we bij de zon geen periodes van één minuut? c) Leid af: delta(AB)=delta(A) B + A delta (B) d) Hoe is de golfvoortplanting aan het oppervlak voor p- en g-modi? e) Hoe moet de ionisatiezone gelegen zijn voor een excitatie van een trilling met periode P?

32 Jan 19 E S (21) examenvragen: Kern- en elektronspinresonantie

Examenvragen van vandaag:

2de licentie Natuurkunde: "Kern- en elektronspinresonantie" van professor Andre Stesmans

1) Waarom is binnen het Bloch model steeds T1 groter of gelijk aan T2? En geef de fysische betekenis. (mondeling) 2) Voor het uitvoeren van MR experiment wordt samen met een sterk statisch magneetveld een wisselveld, Bhf, aangelegd over een monster. Aan welke voorwaarde moet die Bhf voldoen en verklaar kwantummechanisch. (mondeling) 3) Verklaar de Spin Echo techniek voor de meting van T2 voor een spinsysteem waarvoor de gyromagnetische verhouding kleiner is dan 0. (schriftelijk) 4) Vraagstuk: Bij welk magneetveld, B, komt een ongepaard elektron dat gelokaliseerd is op een vrij aluminium atoom (Al: atoomnummer = 13, (Ne)3s2,3p1) in resonantie indien geplaatst in een fotonveld waarin een proton in resonantie komt bij B=14T. (schriftelijk)

Op het examen stelt hij ook nog wat bijvragen over andere delen van de cursus, gewoon om te zien of je ook inzicht in de leerstof hebt.


33 Jan 19 W M (12) 0wqB>Examenvragen 2eLic Wiskunde

Examenvragen Tweede Licentie Wiskunde:

Algebraïsche Topologie:

1. Bewijs stelling 81.5 door alle details aan te vullen en de tussenstappen te verklaren.

2. "Werk de details van het volgende bewijs uit." Een Vrije actie van een groep op de sfeer is enkel mogelijk indien de groep triviaal is of isomorf met de groep Z_2,+.

3. Verklaar een deel van de opgegeven opdrachten.


40 Jan 26 Y V den (74) examenvragen -- eerste bachelor fysica -- algemene natuurkunde I

1) 'Wat verstaan we onder 'impuls' of 'hoevelheid van beweging'. Kan dit een behouden grootheid zijn. Wat is het verband tussen 'krachtstoot' en 'hoeveelheid bewegingsenergie'. (** Je moet hiervoor zeker de beweging van een systeem van puntmassa's hanteren, p_i = p_f is zeer tekortkomend!)

2) Tarzan (85kg) staat aan de linkeroever van een ravijn. Hij wil graag door middel van een slinger die in een boom hangt naar de overkant geraken. De rechteroever is echter wel hoger gelegen dan de linkeroever (hoeveel hoger moet je zelf berekenen. Beschouw tarzan als een puntmassa, als die puntmassa aan de overkant is geraakt, moet je die puntmassa beschouwen als zijnde op de grond). De slinger die hij hiervoor gaat gebruiken heeft een lengte van 4m en de breedte van de ravijn is 1.8m. a) Bereken de minimumsnelheid die tarzan moet hebben in zijn aanloop om dan vervolgens het touw vast te nemen en naar de overkant te kunnen slingeren. b) Bereken de minimale draagkracht dat het touw moet kunnen leveren.

3) Had ik niet (en ben ik vergeten), maar je moet een nieuwe formule opstellen (vermoed ik) voor de constructieve & destructieve interferentie). De twee geluidsbronnen zijn in 'tegenfase', dus je kan de formules van in de les niet direct gebruiken. (misschien dat de mensen dat thuis even kunnen proberen, kwestie van het concept).

mvg showe

41 Feb 01 A S (430) examen vragen

alstublieft

Liesje http://www.wina.be/~xylofaan/stuff/Examen_Numeriek_Wiskunde.doc