Economie

Ga naar: navigatie, zoeken

Het vak

Economie wordt gegeven door prof. André Watteyne aan onder andere de tweedejaars informatici met de minor verbreding (alle opties). Het vak heeft geen oefenzittingen, maar wel twee hoorcolleges per week onder normale omstandigheden. Naar de les komen is dus wel redelijk nuttig (bovendien heeft de prof een nogal aparte spreekstijl en een goed gevoel voor humor, dus je mist wel iets) en hoewel de lessen worden opgenomen en op Toledo worden gezet, is dit geen perfecte vervanging aangezien er wel eens een stuk afgehakt wordt of simpelweg door het feit dat je het bord niet kan lezen.

Het handboek is een colossus van bijna 900 pagina's ("Economie, een inleiding" door André Decoster en anderen). Hiervan vallen weliswaar een aantal hoofdstukken weg (van de 26), maar het vak leren aan de hand van het boek is waarschijnlijk nogal overdreven. Bovendien wordt in de les de volgorde van het boek niet volledig gevolgd, worden hoofdstukken vervangen door andere inhoud enzovoort ... Als tijdens het studeren echter iets niet duidelijk is, kan het boek veel duiding bieden (op het Internet vind je ook veel i.v.m. economie, ook zeker handig, maar soms zien wij de zaken precies anders ... zie Taylor-regel).

Voor het "oefenen" van dit vak plaatst de prof een twaalftal quizjes op Toledo doorheen het semester (wanneer hij de desbetreffende leerstof behandelt heeft). Deze zijn bedoeld om op hetzelfde niveau als het examen te zijn, dus hiermee kan je kijken of je nog mee bent. Daarnaast zijn ze erg nuttig voor het examen om te kijken waar je fouten tegen maakt; vragen worden zelden letterlijk overgenomen, maar bij strikvragen gebeurt het wel eens dat er aannemelijke antwoorden bij de opties staan, hoewel in de verbetering van de quizjes al stond waarom ze fout waren. Verder is er ook nog een oefenboek, waarvan het niveau boven dat van het examen en de quizjes zou moeten liggen. De prof plaatst om de zoveel tijd op Toledo welke oefeningen je best maakt van elk deel. Dit is echter niet zo cruciaal, dus denk erover na voor je het boek aanschaft.

Onderschat dit vak niet! De prof vermeldde (rond april 2016) dat meer dan 30% (misschien 40%, dit is een veilige onderschatting) buist in de eerste zit. Zeker bij micro-economie, wat grotendeels neerkomt op basis-wiskunde, kan je het gevoel krijgen dat dit vak nogal makkelijk is, maar macro-economie wordt veel theoretischer en telt voor ongeveer de helft mee. Elk jaar hebben er ook verschillende mensen een 20, dus mits goede voorbereiding gaat het examen normaal gezien wel.

Vakevaluatie

Elk puntje hieronder is iemands mening. Verander aub geen puntjes. Als je een andere mening hebt, gelieve ze onderaan toe te voegen.

Kwaliteit cursus (prijs, duidelijkheid, overeenkomst met les, ...)=
  • 2017: Dat goudgele boek dat iedereen aan de universiteit heeft. Eigenlijk moet je dat niet kopen. Je hebt slides, en wat nog belangrijker is: opnamen van de colleges.
Studiebelasting (aantal studiepunten in verhouding met bestede tijd)
  • 2017: Wat lichter dan andere vakken van 6 sp. Er zijn wekelijks twee colleges waar niemand naartoe gaat. Oefenzittingen zijn er niet. Tijdens de blok is het te doen (als je tijdens het jaar enigszins mee was), maar het is wat meer feitenkennis dan je gewoon bent.
Plaats binnen de opleiding (nodige voorkennis, overlap met andere vakken, relevantie van het vak,...)
  • 2017: Geen overlap. Zelfs niet met wiskunde. Iedereen die niet voor Business & Innovation kiest om de economie- en bedrijfszaken te vermijden heeft dit vak.
Manier van lesgeven bij hoorcolleges (snelheid, verstaanbaarheid, structuur, nut, ...)
  • 2017: Protip: bekijk thuis de opgenomen colleges op 1.5x snelheid. Dan spreekt de prof op een normaal tempo. Die colleges zijn het enige wat je nodig hebt om de leerstof te begrijpen.
Evaluatie oefenzittingen/labo's (nut, begeleiding, ...)
  • 2017: Oefenzittingen zijn er niet, maar er zijn wel vrijblijvende quizjes op Toledo die iets moeilijker zijn dan het examen. Die zijn wel aan te raden, want er is ook feedback bij.
Examen (mate waarin het een weerspiegeling is van de cursus, examenvorm, ...)
  • 2017: Meerkeuze met giscorrectie.

Het examen

Het examen duurt 3 uur, bestaat uit 30 multiple-choice vragen en bepaalt alle punten voor dit vak. Volgens de prof moet je "niets uit het hoofd" leren maar gaat het om inzicht, hoewel er bijna altijd puur theoretische vragen bij zitten over wie welk idee voorstelde in welke theorie, dus neem dit niet al te letterlijk ... Toch zijn er ook altijd rekenvragen die op weinig meer neerkomen dan het oplossen van een stelsel met twee vergelijkingen en twee variabelen, dus er is wat variatie. Er is giscorrectie: er zijn 4 antwoorden per vraag, bijgevolg wordt er voor een fout antwoord een derde van een goed antwoord afgetrokken. Niet antwoorden gaat ook, dan verandert je score niet. Na analyse van de resultaten kunnen er nog vragen wegvallen vanwege onduidelijke vraagstelling of een bijzonder lage correlatie met het algemene resultaat. Een niet-grafisch rekenmachine mag gebruikt worden, hoewel er niets gevraagd wordt dat je niet op papier kan uitrekenen.

Samenvattingen

samenvatting economie door Jonas Soenen

Github

Examenvragen

2016-2017

Proefexamen 2016-2017

Media:Proefexamen_Economie_2016-2017.docx

Media:Proefexamen_Economie_2016-2017_antwoorden.docx

2015-2016

Proefexamen 2015-2016

Media:Proefexamen_2015-2016_Leuven.docx

Media:Proefexamen_2015-2016_Leuven_(antwoorden).docx